Gemi Sanayi ve Kıyı Yapıları Bülteni 2. Sayısı Yayımlandı - - Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü