Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı Duyurusu - - Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı Duyurusu

01.02.2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği uyarınca; Genel Müdürlüğümüz tarafından uygunluk verilerek Gemi Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri sonucunda Katılım Sertifikası alan kişilerden gerekli şartları taşıyanlara 20.07.2022 günü saat 11.00’da “İstasyon Mahallesi Hakim Sokak No:3, Tuzla/İSTANBUL” adresinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Kampüsü Konferans Salonunda Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı yapılacaktır.

Sınava girmek isteyen kişilerin ekte bulunan Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvuru formu ekindeki belgelerle birlikte şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta ile 05.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze sınav müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Belgeleri eksiksiz şekilde ileten kişiler sınava girmeye hak kazanmış sayılacak ve bu kişilerin listesi Genel Müdürlüğümüzce ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.

 

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü İletişim Adresi: Hakkı Turayliç Cad. No:5 06338 Emek/Çankaya/ANKARA