Gaz Ölçüm Uzmanı Sınav Duyurusu

17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği uyarınca 16.10.2020 tarihinde Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı yapılacaktır. Söz konusu sınava, 07-12.09.2020 tarihleri arasında düzenlenen Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri sonucu katılım sertifikası alan kişiler ile 11.09.2020 tarihli sınavda başarısız olan adaylar başvurabileceklerdir.

 

Sınava ilk defa girecek adayların, ekte yer alan Gaz Ölçüm Uzmanlığı Sınavı Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurarak formu, ekindeki belgelerle birlikte şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta ile 01.10.2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.

 

11.09.2020 tarihinde yapılan sınavda başarısız olan adayların sınava girmek istemeleri halinde, 01.10.2020 tarihine kadar ekte yer alan başvuru formunu şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta ile Genel Müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir. Bu kişiler, sınav ücretini yatırarak başvuru formunun yanında sadece formun Ek-4’ünde yer alan 500,00TL sınav ücreti makbuzunu Genel Müdürlüğümüze iletecektir.

 

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınavın saati ve yapılacağı yerin açık adresi ile ilgili detaylar Genel Müdürlüğümüzce bilahare ilan edilecektir.

 

İlanen duyurulur!