Gaz Ölçüm Uzmanı Sınav Duyurusu

    Genel Müdürlüğümüzce uygunluk verilmesi sonrasında Gemi Mühendisleri Odası (GMO) ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) tarafından düzenlenen Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri sonucu katılım sertifikası alan kişilerden Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavına girmeye hak kazanan kişilerin listesi aşağıdaki ekte yer almaktadır.

     Bu kapsamda, Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı 9 Şubat 2024 günü saat 09.30'da, “İstasyon Mahallesi Hakim Sokak No:3, Tuzla/İSTANBUL” adresinde bulunan Piri Reis Üniversitesi Hazırlık Kampüsü Konferans Salonunda  gerçekleştirilecektir. Söz konusu sınav için aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

 ·        Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav salonunda bulunması gerekmektedir. Saat 09.00’dan sonra sınav salonuna giriş yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav süresince adayın salondan çıkış yapmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

 ·        Adaylar sınav yerinde resmî kimlik belgeleri ile hazır bulunmak zorundadırlar. Sınav salonuna adaylar tarafından telefon ve tablet vb. iletişim araçları sokulmayacaktır.

 ·        Sınavda adayın kendisinin getireceği tükenmez kalem kullanılacak olup işaretlemeler hem soru kitapçığına hem de cevap tablosuna işlenecektir. Sınavın değerlendirmesinde cevap tablosu esas alınacaktır.

 ·        Sınav süresi 60 dakika olup sınavda adaylara 40 soru sorulacaktır. Sınav, Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği’nin 26/1’inci maddesi kapsamındaki konuları içerir.

 ·        Sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacak olup sınav sonucunda yüz üzerinden en az yetmiş puan alan kişiler başarılı sayılacaktır.

    Sınav sonucunda başarılı olan adayların listesi Genel Müdürlüğümüz resmî web sitesinden (https://www.tkygm.uab.gov.tr) ilan edilecek olup sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileriz.