KURUMSAL

VİZYON

Güvenli ulaşımı, hızlı erişimi sağlayan bir kurum olmak.

MİSYON

Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında; dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak.

STATEJİK HEDEFLER

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı Kapsamındaki Hedefimiz

Hedef 4.4

        Deniz Endüstrisinin ve gemi sanayinin geliştirilmesine katkı sağlamak

Strateji

    Avrupa standartlarına uygun yeterlilikte, teknik mevzuatın gereklerini karşılayarak tüketici haklarını, can, mal ve çevre emniyetini gözeten üretimler desteklenecektir.