Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Usul ve Esaslar - - Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü