Gemi Sanayi ve Kıyı Yapıları Bülteni Yayımlandı - - Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü