GEMİ VE SU ARAÇLARINDA GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemleri öncesinde ve devamında tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi ilgili çalışma alanının tehlikeli gazlardan arındırılması gerekmektedir. Hali hazırda bu işlemler 17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği ile yürütülmektedir. Ancak  günün değişen ihtiyaçlarına cevap verilmesi, gemi inşa sanayimizin faaliyetlerinin yoğun şekilde artarak devam etmesi, sektörümüzün ve vatandaşımızın ihtiyaçları ve en önemlisi gemilerde sıcak veya soğuk çalışma esnasında can, mal ve çevre güvenliğinin en üst düzeyde tutulması amacıyla ilgili Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılarak yeni Yönetmelik Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği adı altında 01.02.2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik değişikliği ile;

1-Gaz ölçüm uzmanlarının tesislerdeki ve demir sahasındaki faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesini sağlayacak, gaz ölçüm uzmanlarının iş yoğunluklarını azaltarak daha etkili ve sağlıklı ölçüm ve belgelendirme yapabilmelerinin önünü açacak ve bu uzmanların işlerinde destek sağlayacak Gaz Ölçüm Destek Personeli unvanının tanımı yapılmıştır. Bununla birlikte, gaz ölçüm destek personelinin yetki ve sorumlulukları, belge düzenlerken uyması gereken kurallar, gaz ölçüm destek personelinin katılacağı seminer için gereklilikler, seminerin içeriği, yetkilendirilmeleri ile bunlara uygulanacak yaptırımlar vb. gibi hükümler detaylandırılmıştır.

2-Gemi inşa, gemi makinaları işletme, deniz ulaştırma işletme, deniz ve liman işletmeciliği, iş sağlığı ve güvenliği ile yangın veya kimya alanlarında eğitim veren meslek yüksek okullarından mezun kalifiye kişilerin gaz ölçüm destek personeli olarak istihdam edilmelerinin ve bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlamasının önü açılmıştır.

3- A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az 2 yıl tesiste (tersanelerde) çalışmış olan kişilerin gaz ölçüm uzmanı olabilmeleri imkânı tanınmıştır. Bu sayede, tersanede gemi inşa ve bakım/onarım tecrübesi olan A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının mesleki tecrübe ve birikimlerini kullanmaları sağlanmıştır.

Ayrıca, yeni Yönetmeliğe eklenen  “sorumlu kişi” tanımı ile tesis veya tesis dışında gemi ve su araçlarında yapılacak işlerde sorumluların kim oldukları detaylandırılmış ve bunların görevleri açıklanmıştır.

Fotoğraflar