Gemi/Deniz Aracı İthalat Uygulamaları

KULLANILMIŞ GEMİ ve SU ARAÇLARININ İTHALİ

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi kararının 7. maddesine göre eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık ( zamanla dayanıklılığını yitirmiş ) eşyanın ithali izne tabidir.

Ticaret Bakanlığınca her yıl yayımlanan İthalat Tebliğleri ile kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilecek eşyalar için hangi kurumlardan izin alınacağı belirlenmektedir. Bu bağlamda kullanılmış gemi ve su araçlarının ithali için uygunluk belgesi Bakanlığımızca verilmektedir.

Söz konusu taleplerin değerlendirilmesinde ekte bulunan esaslar dikkate alınmaktadır.