Gemi Sanayi ve Kıyı Yapıları Bülteni 3. Sayısı Yayımlandı - - Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü