GAZ ÖLÇÜM UZMANI SINAVI SONUÇ İLANI (09.02.2024)

01.02.2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlüğümüzce 09.02.2024 tarihinde yapılan Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavına katılan adayların başarı durumu aşağıda ekte yer alan tabloda sunulmaktadır.

 

Başarılı olan adayların, yetki belgesi ücretini (20.000 TL) e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuzu Genel Müdürlüğümüz web adresindeki (//uploads/pages/deniz-endustrisi-ve-gemi-sanayi/gaz-olcum-uzmani-yetki-belgesi-talep-formu.pdf) bağlantısında örneği yer alan dilekçeye ek olacak şekilde şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Genel Müdürlüğümüze iletmesi sonrasında Gaz Ölçüm Uzmanı Yetki Belgesi düzenlenecektir. Düzenlenen yetki belgesi, gaz ölçüm uzmanının dilekçesinde belirttiği adrese gönderilecektir.

 

Sınav sonucu başarısız olan adaylar söz konusu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde mevcut seminer katılım sertifikaları ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek sınavlara gerekli şartları sağlamaları halinde bulunabilirler. Sonraki sınav duyuruları Genel Müdürlüğümüz web sitesinden yayımlanacaktır.

 

İlanen duyurulur.