Teşvik ve Teknoloji Daire Başkanlığı - Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Teşvik ve Teknoloji Daire Başkanlığı

Teşvik ve Teknoloji Daire Başkanlığının Başlıca Görevleri
  • Gemi ve diğer deniz araçları sanayisinin gelişmesine ve teşvikine yönelik tedbirler ile bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
  • Sektörel alandaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek ve teşvik etmek amacıyla ilgili kuruluşlar, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak programlar ve projeler geliştirmek, 
  • Ülkemiz gemi/yat inşa ve gemi inşa yan sanayisinin geliştirilmesi için politikaların oluşturulması çerçevesinde, sektöre yönelik her türlü mali ve ekonomik destek tedbirlerini araştırmak, değerlendirmelerde bulunmak, 
  • İthalat Rejimi Kararının kullanılmış eşya ithaline yönelik 7’inci maddesi kapsamında gelen ithalat izin taleplerine ilişkin görüş vermek,
  • OECD Gemi İnşa Çalışma Grubu faaliyetlerine ilişkin hazırlıkları yapmak, toplantılara katılmak ve Genel Müdürlük görüşlerini beyan etmek ve süreçleri takip etmek. Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği halinde müzakereleri yürütmek, yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
  • Tersaneler, limanlar, iskeleler ve benzeri kıyı yapılarının yer, kapasite ve diğer nitelikleri hakkında raporlar hazırlamak veya hazırlatmak, istatistiklerini tutmak, değerlendirmek ve yayımlamak,
  • Genel Müdürlük personel işlerini yürütmek.

GEMİ SANAYİ