Gaz Ölçüm Uzmanlığı Sınavı Duyurusu

17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği uyarınca; 16.10.2020 tarihinde yapılan sınavda başarısız olanlar ile 10-15.08.2020 ve 07-12.09.2020 tarihlerinde düzenlenen Gaz Ölçüm Uzmanı Seminerleri sonucu katılım sertifikası alıp da herhangi bir sınava başvuru yapmamış kişilere 27.11.2020 tarihinde İstanbul’da Gaz Ölçüm Uzmanlığı Sınavı yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yerin açık adresi ve saati sonraki bir tarihte ilan edilecektir.

 

Bu kişilerin, ekte bulunan Gaz Ölçüm Uzmanlığı Sınavı Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvuru formu ekindeki belgelerle birlikte şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta ile 13.11.2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze sınav müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. Belgeleri eksiksiz şekilde ileten kişiler sınava girmeye hak kazanmış sayılacak ve bu kişilerin listesi Genel Müdürlüğümüzce ilan edilecektir.

 

İlanen duyurulur.

 

Ek: Gaz Ölçüm Uzmanlığı Sınavı Başvuru Formu.