Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavı (27.11.2020) Sonuç İlanı

17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlüğümüzce 27.11.2020 tarihinde yapılan Gaz Ölçüm Uzmanı Sınavına katılan adayların başarı durumu listesi aşağıda yer almaktadır.

Başarılı olan adayların, yetki belgesi ücretini (2.000,00TL) e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırdığına dair makbuzu bir dilekçe ekinde şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Genel Müdürlüğümüze iletmesini müteakip Gaz Ölçüm Uzmanı Yetki Belgesi düzenlenecektir. Düzenlenen yetki belgeleri gaz ölçüm uzmanının dilekçesinde belirteceği adrese gönderilecektir. 

İlanen duyurulur.
ADI SOYADISONUÇ
ALPER ŞALBAŞARILI
DAVUT KULBAŞARILI
FARUK AVCIOĞLUBAŞARILI
MUSA SİNÇBAŞARILI